Hem Historia

Historia

700 f kr Kirantifolket och Newarfolket

Från cirka 700-talet före kristus tror man att Kirantifolket har funnits i Nepal, där också fynd funnits som talar för att området var bebott redan under stenåldern.

879 efter kristus börjar dynastin under Newarfolket och det är nu som namnet Nepal dyker upp. Vissa spekulerar i att namnet Nepal betyder ”början på ny era”. Andra att namnet kommer från helgonet Ne som beskyddade (=pala på sanskrit) landet.
1768

Prithvi Narayan Shah bildar en enad stat

Från 1482 fram till 1768 var landet delat i tre riken, Bhadgaon (dagens Bhaktapur), Patan och Kathmandu. Prithvi, som var ghurka, intog Kathmandu och lade efter hand under sig hela det område som idag är Nepal.

1800-talet – Självständighet

Nepal försöker utöka sitt territorium in i Indien.

Motsättningar mellan Nepal och British East India Company leder till Brittisk-Nepalesiska Kriget (1815 – 1816) och när freden skrevs så fick Nepal lämna ifrån sig Terrai och Sikkim till England mot att få autonomitet.

1900-talet – Oroligheter

1923 undertecknar Nepal och Storbritannien formellt överenskommelse om ”vänskap” i vilken också Nepals självständighet erkänns.

1949 – Gränserna öppnas

1949 öppnades gränserna för omvärlden och 1969 tilläts trekking-turism. 1991 öppnades Kali Gandaki området (Mustang) för trekking.

Men innan dess hade Tenzing Norgay och Sir Edmund Hillary stått på världens tak. 29:e maj 1953 nådde de toppen av Mount Everest.

(Läs mer om Edmund Hillary)

1991 Demokrati?

1991 instiftade Nepal en demokratisk (?) regeringsform och kungens makt inskränktes – åtminstone på pappret.

Maoisterna – Folkets krig

1996 påbörjades ett försök att överta parlamentet och ersätta det med en socialistisk/kommunistik republik.

2005 Parlamentet upplöses

Den 1:a februari 2005 upplöser kung Gyanendra parlamentet varefter en period av stora oroligheter inleds.

2006 Förändringens vindar

Under året samlas parlamentet för första gången på fyra år, vetorätten och rollen som överbefälhavare över militären tas bort från kungen, maoisterna tas med i den interimistiska sjupartialliansen, grundlagen skrivs om och hinduismen stryks som statsreligion.

Den 21:a november undertecknas fredsavtalet mellan maoisterna och regeringen och den 18 december kommer man så överrens om den nya provisoriska grundlagen.

2008 Valår

Den 10:e april gick Nepaleserna till val. Efter 240 år som monarki blir den lilla staten på Himalayas sluttningar en republik.