Hem Befolkning och religion

Befolkning och religion

Befolkning

I Nepal bor uppskattningsvis cirka 28 miljoner människor och mellan 35 och 40 % av dessa är under 15 år.

Ungefär 75 % är indo-nepalser och resterande 25 % utgörs av cirka 30 olika befolkningsgrupper. Bland de olika befolkningsgrupperna hittar man Tharu (Hinduer), Newar, Mongoler, Sherpa, Manangpa, Magar Kha…

Det officiella språket är Nepali som cirka 60-90 % (beroende på vem man frågar) av befokningen pratar. Nepali tillhör den Indo-Europeiska språkstammen och är följaktligen beläktat med Hindi. Förutom Nepali finns det ett antal mindre språk.

Nepal är ett av världens fattigaste länder och upp mot 40 % av Nepals befolkning lever under existensminimum. I Nepal är fem skolår obligatoriska, det är dock långt ifrån alla som går dessa fem år och analfabetismen uppgår till närmare 60 %.

Religion

Nepal har en historia som världens enda Hinduistiska stat fram till 2008. Cirka 82 % är just hinduer. Buddisterna utgör cirka 9 % och muslimerna cirka 4 %.

Det var fram till och med 2008 som hinduismen var officiell statsreligion i Nepal. Dock är hinduism forfarande huvudreligion, åtminstone kvasiofficiellt – vilket gör landet unikt i världen. En annan åskådning som i hög grad influerar livet i stor utsträckning är buddhismen, även om den aktivt mest utövas mest i Himalayas bergsområden.

Siddharta Gautamas födelseland är ju Nepal – så konstigt vore det kanske annars.

Kastväldet är officiellt avskaffat i Nepal men i verkligheten lever det i största utsträckning kvar – och de kastlösa känner sig, och kallar sig just kastlösa.

Kasten avgör fortfarande vilka jobb man kan ta, vad man kan äta eller med vem man får gifta sig.

Religionen är högst närvarande i Nepal – inte minst vittnar alla tempel, böneplatser, vajande böneflaggor och mani-stenar och stupor om detta.